Blog lớp học, cảm nhận học viên
Nơi chia sẻ những hình ảnh, cảm nhận về các lớp học

Lớp thực hành đo bóc khối lượng QSXD-02-TT-K1 (Zoom) – Những ngày đầu tiên – Victor Vuong
Muốn viết một chút về cảm xúc những ngày đầu tiên làm “thầy giáo” nhưng tự nhiên lại chẳng biết viết gì. Chỉ hy vọng rằng những kiến thức thực tế cũng như kỹ năng làm việc của mình có thể giúp các bạn trẻ nhanh chóng đảm nhận được các công việc thực tế thật tốt, tìm được các công việc tốt hơn.