Dưới đây là các câu hỏi chung, thường được học viên và Quý vị quan tâm nhất:

1- Tôi muốn học nhưng không biết bắt đầu từ khóa học nào?

Bạn liên hệ trực tiếp tới bộ phận tư vấn của XDTH theo số hotline hoặc email xaydungthuchanh.vn@gmail.com để được hướng dẫn tư vấn chọn khóa học phù hợp hoặc vào menu KIỂM TRA ĐẦU VÀO để kiểm tra trình độ trước khi chọn khóa học nhé!

2- Các khóa học tại XDTH có gì đặc biệt, hấp dẫn?

Toàn bộ các khóa học tại XDTH đều được thiết kế chương trình để giúp học viên được thực hành làm việc thực tế trong quá trình học. Ngoài buổi học trên lớp thì học viên được giao làm bài tập về nhà, giáo viên sẽ giám sát trả lời thắc mắc cũng như sửa lỗi bài tập về nhà qua Skype/ Email. Đối với các công việc làm việc theo nhóm như đo bóc khối lượng, chúng tôi sẽ có bài tập lớn và chia nhóm học viên thực hiện hoàn thành trọn vẹn một dự án. Với phương pháp này học viên được thực hành làm việc thực tế ngay trong quá trình học và phát triển tốt nhất cả về chuyên môn cũng như kỹ năng mềm (làm việc nhóm, làm rõ…).

Tôi rất thích và đánh giá cao tư duy của người Nhật, người Hàn: Bạn không biết thì bạn hãy thực hiện nó, rồi bạn sẽ biết nó!

Accordion Item 3 Title

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung

Accordion Panel

Cập nhật nội dung