24/06/2020 6320

Công thức tính diện tích thể tích các hình cơ bản

Bên dưới là các công thức tính diện tích, thể thích các hình cơ bản phục vụ đo bóc khối lượng, bạn ôn lại một chút kiến thức toán học phổ thông này để làm việc nhé. Nếu bạn muốn theo đuổi nghề QS để rút lui về văn phòng làm khi có tuổi hoặc làm công việc này ngay từ đầu thì có thể tham khảo thêm những chia sẻ của mình trên trang chủ nhé.

Victor Vuong,