Các khóa học đo bóc Khối lượng

Nếu bạn muốn theo đuổi nghề QS thì khóa học Đọc bản vẽ và nhập môn là bước đệm đầu tiên trong con đường trở thành QS chuyên nghiệp dành cho bạn…

Trong khóa học này học viên sẽ được chia sẻ các bài giảng chuyên môn xây dựng và thực hành đo bóc khối lượng tất cả các công tác, từ móng cọc đến hoàn thiện bàn giao công trình của các dự án…

Học viên sẽ được tìm hiểu các biện pháp thi công phổ biến hiện nay, biết lập tiên lượng (BOQ), thực hành đo bóc khối lượng BPTC…từ đó lên chi phí BPTC cho một dự án bất kỳ.

Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng, kinh nghiệm để quản lý, kiểm soát khối lượng đảm bảo đúng đủ các hạng mục, công tác cả về định tính lẫn định lượng…

BÀI VIẾT MỚI NHẤT