Kính gửi Học viên và Quý vị các tài liệu cần thiết phục vụ cho các khóa học! Trường hợp không có link download là vì lý do bản quyền các bạn tự tìm kiếm và cài đặt để phục vụ học tập và làm việc nhé!

các khóa học qs

Stt Nội dung Link download
Văn bản nhà nước
1 Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 Download
2 Định mức dự toán 1776, 1777, 1778 Download
3 Tiêu chuẩn bê tông TCVN 356-2005 Download
4 Tiêu chuẩn khác Download
Các phầm mềm, tiện ích
5 Outlook  (MS Office) MS Office
6 Excel (MS Office) MS Office
7 Font AutoCAD Download
8 Lisp CAD thông dụng Download
9 DWF, PDF to DWG Download
10 Skype Download
11 Nitro/ Foxit đọc PDF Download
12 Snagit chụp quay màn hình, sửa nhanh ảnh Download
13 Q-Dir quản lý thư mục Download
14 Simple sticky note (ghi chú nổi desktop) Download
15 Phần mềm Zoom học trực tuyến Download
16 Teamviewer Download