Bước 1

Bước 1: Đọc hiểu dự án

Hướng dẫn, đào tạo đọc hiểu bản vẽ, hồ sơ dự án

Bước 2

Bước 2: Kỹ năng mềm cần thiết

Cung cấp, đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết

Bước 3

Bước 3: Kiến thức chuyên môn thực tế

Cung cấp các kiến thức chuyên môn thực tế

Bước 4

Bước 4: Hướng dẫn thực hành

Hướng dẫn thực hành chi tiết từng công việc

Bước 5

Bước 5: Thực hành công việc

Trực tiếp làm việc thực tế, cấp trưởng giao việc cho nhân viên

Bước 6

Bước 6: Kiểm tra đánh giá

Đánh giá kết quả học tập

Mô hình, phương pháp thực hành chuyên môn xây dựng hiệu quả – duy nhất tại Việt Nam

Ở XDTH học viên sẽ được thực hành làm việc thực tế để hoàn thành các dự án/ công trình cụ thể, được “sếp” giao việc, được hướng dẫn, được giám sát, được sửa lỗi trong suốt khóa học và hỗ trợ sau khóa học, tương tự như hoạt động của các công ty tập đoàn xây dựng hiện nay. Với phương pháp này học viên hoàn toàn được trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm đi làm thực tế, phát triển các kỹ năng mềm cần thiết như làm việc nhóm, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phân công công việc… ngay trong quá trình học tập.
Kim chỉ nam trong mọi hành động và cũng là giá trị cốt lõi của chúng tôi: Thực hành – Thực Trí – Thực tâm!

Hãy tưởng tượng chỉ trong thời gian ngắn 2-3 tháng, sau khi kết thúc khóa học, học viên đã hoàn toàn làm chủ được công việc thực tế đang diễn ra hiện nay, vì lẽ đó chúng tôi đánh giá hiệu quả của mô hình còn trên cả tuyệt vời!

Thực hành làm việc nhóm – Teamwork:

Chúng tôi thiết kế bài giảng, bài tập lớn cho nhóm 8-10 người cùng thực hành làm một dự án trọn vẹn, một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai chưa đi làm!

Hỗ trợ hàng ngày

Đến với XDTH học viên được giải đáp thắc mắc về chuyên môn qua Skype/ Email trong và sau khóa học, việc này sẽ giúp học viên hiểu và làm đúng công việc được giao, kết quả là sau khi hoàn thành khóa học, thâm chí học viên còn không ngờ rằng mình đã làm tốt được những việc thực tế đang diễn ra tại các công ty tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hiện nay.

Never give up! – Đừng bỏ cuộc khi chưa bắt đầu!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ thành công!

Trao đổi giữa học viên với Sứ giả giảng dạy hàng ngày qua Skype

Thực hành làm việc nhóm – Teamwork

Phân công công việc nhóm thực hiện một dự án trong khóa học Đo bóc khối lượng
Không còn là trải nghiệm nữa, ở đây học viên được trực tiếp làm việc thực tế

Một dạng phân chia phạm vi công việc nhóm và thực hành tính toán khối lượng trong khóa học Đo bóc khối lượng

Trải nghiệm thực tế

Học viên trải nghiệm thực tế thông qua các bài giảng bằng hình ảnh clip thực tế, đặc biệt trong khóa học đo bóc khối lượng học viên sẽ được tìm hiểu các quy trình thi công thực tế mới nhất hiện nay bằng hình ảnh, clip công trình thực tế.