Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm tuyệt vời cho học viên cũng như củng cố, góp phần vào sự thành công của họ.
XDTH mang đến cho học viên môi trường trải nghiệm và học tập chuyên môn tích lũy kinh nghiệm thực tế hoàn toàn mới. Với mô hình thực hành làm việc hiệu quả, với đội ngũ sứ giả giảng dạy nhiều kinh nghiệm, tài năng và giàu nhiệt huyết, học viên không chỉ đơn thuần được đào tạo kiến thức mà còn được truyền đạt nhiều kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc quý báu, giúp học viên phát triển bản thân trong công việc sau này. Sau khóa học, học viên có thể tự tin lựa chọn những công việc phù hợp và tốt nhất cho mình.

Chúng tôi mong muốn góp một phần giá trị vào sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và đất nước nói chung thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và hoài bão cống hiến.

Tầm nhìn

XDTH mong muốn trở thành đơn vị đào tạo thực hành chuyên môn xây dựng số 1 Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

  • Học viên là trung tâm, chất lượng nguồn nhân lực đầu ra là ưu tiên hàng đầu.
  • Kim chỉ nam trong mọi hành động: Thực Hành – Thực Trí – Thực Tâm

Thực Hành: Thời lượng thực hành nhiều nhất, với mô hình thực hành làm việc hiệu quả, đây là ưu tiên số 1 của mọi bước đi.

Thực Trí: Chia sẻ cập nhật kiến thức thực tế liên tục.

Thực Tâm: Học viên được đào tạo toàn diện, chia sẻ nhiều kiến thức nhất trong thời gian ngắn nhất.