Bài viết hay

Đọc bản vẽ và bóc khối lượng

Bài viết chuyên môn xây dựng

Tin học văn phòng

Các khóa học tại trung tâm, học viên sẽ được thực hành làm việc thực tế để hoàn thành các công trình cụ thể, được “sếp” giao việc, hướng dẫn, giám sát, sửa lỗi… Xem thêm.

Tuyệt chiêu Excel

Tuyệt chiêu AutoCAD

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến những kinh nghiệm thực tế giúp học viên làm việc được ngay sau khi hoàn thành khóa học.

Sau khóa học, học viên có thể tự tin lựa chọn những công việc phù hợp và tốt nhất cho mình.

Liên kết